Gradske pijace
ИПП тезге - Јавна лицитација

Тренутно није расписан оглас о јавној лицитацији.