Вести
12.03.2018.

ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ УСПЕШНО ОДРЖАЛЕ ПРВУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ У 2018. ГОДИНИ

Данас је  у управној згради пијаце „Каленић“, одржана јавна лицитација за доделу у закуп комфорних локала, великог броја тезги, расхладних витрина и рамова на најатрактивнијим београдским пијацама.

Укупан приход остварен на првој овогодишњој јавној лицитацији износи од тезги 2.819.600,00 динара, а од локала 1.400.000,00 динара. Највиши лицитирани износ од   900.000,00 динара достигао је локал број  216 на пијаци „Каленић“, а највеће интересовање владало је за расхладну витрину на пијаци „Видиковац“ која је излицитирана на  650.000,00   динара.

Широк распон цена омогућио је сваком правном, физичком лицу, као и предузетнику да учествује и закупи пијачне капацитете. Заинтересована лица имала су прилику  да се надмећу за локале који се налазе на одличној локацији централно градске пијаце: „Каленић“, као и за пијачну опрему која се налази на београдским пијацама и то: „Каленић“, „Блок 44“, „Земун“, ТЦ „Нови Београд“, „Миријево“, „Душановац“, „Баново брдо“, „Видиковац“, „Бањица“, „Борча“, „Беле воде“,  и пијаци „Отворени тржни центар“.

Да је рад на Градским пијацама профитабилан посао, најбоље показује све већи број учесника који расте са сваком лицитацијом. Свесни тога, улажу новчана средства  како би отпочели или проширили бизнис и уз јаког пословног партнера осигурали своје место на београдским пијацама које су значајни канали дистрибуције здраве и квалитетне хране.

Како се показала као добра и ефикасна пракаса, ЈКП „Градске пијаце“ наставиће и у наредном периоду са транспарентним оглашавањем пијачних капацитета путем лицитација,а средства остварена јавним надметањем биће усмерена на осавремењавање и модернизацију пијаца.