Вести
06.09.2017.

САМО СУ ПИЈАЦЕ БАШТЕ ВАШЕГ ПОВЕРЕЊА

КУПУЈТЕ ДОМАЋЕ, ЗДРАВО И ПРОВЕРЕНО

 

Пристигли резултати контроле конзумних кокошијих јаја обављених у референтној лабораторији за пестициде ЕУ „Приморис“ -Бугарска, показују да су јаја која се продају на пијацама у систему ЈКП „Градске пијаце“, исправна и у складу са Законом о безбедности хране и регулативом 396/2005 EC. У послатим узорцима није забележено присуство фипронила, изузев једног узорка, у коме је утврђено присуство овог једињења и ове супстанце, али у концентрацији испод  границе референтних вредности.

Да су Градске пијаце чувари здравља свих Београђана, показује  и испитивање ове осетљиве намирнице коју суграђани свакодневно конзумирају и која је јако важна за исхрану људи. Грађани могу да буду сигурни у квалитет и хигијенску безбедност хране коју продају прави пољопривредни произвођачи на свим београдским пијацама.

ЈКП „Градске пијаце“ једине спроводе комерцијалну анализу намирница према интерном мониторинг плану здравствене исправности намирница, који се спроводи квартално, по потреби и чешће, као у овом случају услед избијања кризе хемијских загађених конзумних кокошијих јаја. Градске пијаце су одмах реаговале, и затражиле анализу јаја која се продају на пијацама у интресу безбедности свих грађана, у најреномиранијој институцији ЕУ.

Због повећаног промета пољопривредних производа и разноврсне понуде, ЈКП „Градске пијаце“  наставиће са редовним контролама намирница како би пијаце остале омиљено и незаобилазно место снадбевања свих суграђана.