Вести
25.08.2017.

ДОБРА ХИГИЈЕНСКА ПРАКСА ПРЕДУСЛОВ ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ

Почео нови циклус дезинфекције тезги и пијачних платоа

 

На београдским пијацама у току је редовна акција дезинфекције тезги и пијачних платоа која се обавља у складу са годишњим планом одржавања пијаца. Имајући у виду да се на пијачним тезгама излажу првенствено пољопривредни и други производи значајни за исхрану људи, добра хигијенска пракса један је од најзначајних предуслова за сигуран и безбедан пласман намирница.

Након темељног чишћења и прања тезги, расхладних витрина, рамова, платоа и свих просторија, обавља се дезинфекција помоћу одговарајућих средстава који испуњавају услове и поседују сертификат HACCP-a. У питању су биоразградиве материје које нису штетне по здравље људи користе се на површинама за складиштење и излагање хране, а имају широк спектар дејства на гљивице, разне облике бактерија и вируса.

У току је и дезинсекција и дератизација објеката предузећа, које Градске пијаце спроводе у сарадњи  са Заводом за биоциде и мединиску екологију, у циљу спречавања појаве инсеката и глодара штеточина. Превентивне мере засноване су на најбољим доказима из праксе и истраживања, а у складу са највишим професионалним и етичким стандардима. Сва средства која се користе у току дезинсекције и дератизације, регистрована су за одређену намену и нису шкодљива за људски организам.