Вести
28.07.2017.

JЕДАН САСВИМ ОБИЧАН ПЕТАК У ГРАДСКИМ ПИЈАЦАМА

Још један сасвим обичан радни дан у Градским пијацама, петак 28. јул, уосталом сасвим исти као и сви претходни. И поред тога што се убрзано и вредно обављају радови, ЈКП „Градске пијаце,“ остварује импозантне резултате, што најбоље говори Финансијски извештај о пословању за прву половину 2017. године, који је за 8,52% превазишао план за целу годину, и приказао остварену добит у износу од 150.741.859,00 динара, за само шест месеци ове године.

Предузеће како би омогућило што боље функционисање пијачне делатности, тренутно на чак осам београдских пијаца обавља радове, и то:

Пијаца „Каленић“- постављање фасадних панела на типским локалима, дуж Његошеве улице

Пијаца „Смедеревски ђерам“- монтажа челичне конструкције нових локала.

Пијаца „Земун“- постављање гранитних плоча на пијачном платоу.

Пијаца „Карабурма“- наставак радова на асфалтирању преосталог дела пијаце.

Пијаца „Видиковац“- добија потпуно нове тезге.

Пијаца „Зелени венац“- санирање степеништа.

Пијаца „Борча“- реорганизација пијачног платоа.

ПијацаБраће Јерковић“- проширење и опремање млечне хале расхладним витринама.

Да у Градским пијацама нема одмора, најбоље говори велики број реконстуисаних пијаца, како би закупци и све већи број потрошача који дневно обиђе пијацу имао боље услове трговине.

Све наведене радове ЈКП „Градске пијаце“ финансирају из текућег пословања, ни динар кредита, нити један динар градског буџета. Како се грађевинска и пијачна сезона поклапају, поред врло обимних радова и на великом броју пијаца током целе године, руководство пијаца вредно обавља свој редован посао и остварује одличне резултате, па тако на пијацама сваког појединачног дана у каси додатно остане чисто или нето 822 хиљаде динара, а што су заправо више него дупло већа средстава, него што их је претходно руководство умело остварити за читаву годину. И тако сваког наредног дана до краја и пијачне и грађевинске сезоне. Домаћинско пословање које постављамо као репер пословања у јавним предузећима, омогућиће београђанима уређење њихових најомиљенијих места у граду, београдских пијаца, а што ће свакако допринети и лепшем изгледу престонице.