Вести
25.07.2017.

ДАНАШЊЕ ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ У САМО ЈЕДНОМ ДАНУ ОСТВАРЕ ДУПЛО ВЕЋИ ПРОФИТ НЕГО ПРЕТХОДНИЦИ ЗА ЧИТАВУ ГОДИНУ

Годишњи план за 2017 годину већ пребачен

На данашњој седници Надзорног одбора ЈКП „Градске пијаце“, усвојен је Шестомесечни финансијски извештај о пословању предузећа. Извештај показује да је за првих 6 месеци ове године остварен профит у износу од чак 150.741.858,97 динара, што је показатељ још једне године веома доброг пословања пијаца и разлика остварених прихода и расхода од 566.488.750,87 и 404.585.566,90 динара. Интересантно је навести и то да добит остварена у првих пола године превазилази план који је предвиђен за целу 2017. годину за читавих 8,52%.

Сто педесет милиона остварених у пола године чини да свакодневно у каси предузећа остаје чисто или нето 822 хиљаде динара. Ако се присетите да су пијаце за целу 2012 годину имале исказану добит од читавих 369 хиљада динара једноставно се математички показује да ЗА ЈЕДАН ДАН ОВО РУКОВОДСТВО ОСТВАРИ ПРОФИТ 2,2 ПУТА ВЕЋИ НЕГО ПРЕТХОДНИЦИ ЗА ЧИТАВУ ГОДИНУ.

Подсећамо да је промена руководства пијаца наступила августа 2014 године, те је ново руководство, само у свом првом, односно четвртом годишњем, кварталу остварило добит већ од 53 милиона динара. Тренд одличног пословања је настављен и даље, те је у 2015. године остварен профит у износу од 189 милиона, а у 2016. години и 222.701.957 динара. Полугодишњи резултат указује да се још једна рекордна добит очекује и у овој години.