Вести
19.04.2017.

РАСПИСАНА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНЕ ОПРЕМЕ НА БЕОГРАДСКИМ ПИЈАЦАМА

ИСКОРИСТИТЕ ШАНСУ ЗА ПРОФИТАБИЛНО ПОСЛОВАЊЕ

ЈКП „Градске пијаце“ организују јавну лицитацију за коришћење  пијачне опреме која ће се одржати у суботу, 22. априла  2017. године, на пијаци „Каленић“.

Почетна лицитациона цена утврђена је у износу од 3.650,00 до 75.000,00 динара, у зависности од позиције пијачне опреме и пијаце на којој се предметна опрема налази. Сви учесници лицитације преузимају лицитациони лист у просторијама Управе пијаце где се налази пијачна опрема за коју су заинтересовани и достављају, доказ о уплати депозита, као и пуномоћје оверено код надлежног органа, у случају да заинтересовано лице у лицитацији учествује преко пуномоћника. Крајњи рок за пријављивање је 24 сата пре почетка лицитације.

Јавна лицитација одржаће се 22.04.2017. године са почетком у 14 часова на пијаци „Каленић“, ул. Максима Горког бб, а у понуди се налази преко сто тезги, расхладних витрина и рамова на пијацама: „Зелени венац“, „Скадарлија“, ТЦ „Нови Београд“, „Блок 44“, „Земун“, „Миријево“, „Карабурма“, „Борча“, „Каленић“, „Смедеревски ђерам“, „Звездара“, „Душановац“, „Баново брдо“, „Беле воде“, „Сењак“, “Железник“, „Горња Варош“, „Миљаковац“-робна, „Браће Јерковић“ и пијаца „Видиковац“.