Вести
18.04.2017.

НОВИ СЈАЈ ПИЈАЦЕ „БАНОВО БРДО“

Почело постављање рестилизованих тезги

 

Први контигент рестилизованих тезги стигао је на пијацу „Баново брдо“ и њихово постављање почело је у уторак 11.04.2017. године. У циљу рационализације трошкова, али и омогућавања бољих услова продаје за кориснике пијачних капацитета, неискоришћене тезге, које су уклоњене са других пијаца, детаљно су прегледане, дотрајали кровови замењени су панелним, док су врата и бочне стране тезге обложене новим, декоративним лимом. Пијаца ће радити и приликом премештања тезги, с обзиром да ће по већ утврђеној пракси свим пословним партнерима бити омогућено да раде и остварују приход за своје домаћинство.

 Пијаца „Баново брдо“ у последња два месеца потпуно је променила изглед, с обзиром да је, након асфалтирања целог пијачног платоа површине око 5000 м2, предузеће, после 15 година, уложило средства у осветљење пијачног платоа, како би се и у условима слабе видљивости омогућило корисницима да наставе са продајом. Радови су обухватили монтирање шест стубова дужине 8 метара, са 22 лед уличне светиљке јачине 200 вати.

 Након завршетка постављања рестилизованих тезги на пијачни плато пијаце „Баново брдо“, следи уређење платоа и постављање рестилизованих тезги на пијаци „Бањица“. Поред уређења наведених пијаца, радови су настављени на пијацама „Земун“ и „Каленић“.