Вести
22.02.2017.

УСВОЈЕН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Остварена рекордна добит из пословања Градских пијаца

Подаци из Годишњег финансијског извештаја о пословању Градских пијаца за 2016. годину показују да су ЈКП „Градске пијаце“ наставиле са трендом успешног пословања и сврстале се међу најуспешнија градска предузећа. 

Предузеће, које је у 2012. и 2013. години једва успело да у пословним књигама прикаже позитиван резултат, након именовања менаџмента у 2014. години и консолидације пословања у 2015, у 2016. години остварило је највећу добит која је чак дупло виша у односу на годишњи план. Остварена добит из пословања за 2016. годину у износу од 222.701.957,00 динара је 602 пута већа од добити из 2012. године, односно 172 пута већа од добити из 2013. године. Показатељ доброг пословања је износ укупних прихода од 1.123.378.298,00 динара, док расходи износе 855.309.291,00 динара.

Остварена финансијска средства, биће уложена у осавремењивање београдских пијаца претварајући их у атрактивна места куповине по највишим стандардима. Капитални пројекти за текућу годину су реконструкција пијаце „Палилула“, која почиње у септембру, наставак радова на пијаци „Каленић“, наткривање, проширење и асфалтирање пијаце „Борча“, као и наткривање и асфалтирање пијаце „Смедеревски ђерам“. Поред обезбеђених 250 нових расхладних витрина и замене свих тезги новим на пијаци „Каленић“, на пијацама „Скадарлија“ и „Видиковац“ биће постављене нове тезге, а на пијацама „Земун“, „Цветко“, „Браће Јерковић“, „Душановац“ и „Баново брдо“ старе тезге су замењене рестилизованим.