Вести
04.11.2016.

Настављен тренд успешног пословања ЈКП „Градске пијаце“

За првих девет месеци 2016. године, Градске пијаце оствариле су нето добит у износу од 150.965.932,00 динара, што је више за 68,06% од деветомесечне планиране добити. O пословању менаџмента предузећа, именованог крајем 2014. године, најбоље сведочи податак да је прошлогодишња добит из пословања предузећа износила 189.007.841,00 динара, што је најбољи резултат у претходних неколико година. Тренд успешног пословања настављен је 2016. године, обзиром да је деветомесечна нето добит за 26,38% виша од ребалансом планираног резултата за целу 2016. годину.

Упркос томе што се од почетка текуће године на београдским пијацама обављају радови, који за циљ имају омогућавање бољих услова продаје и куповине на београдским пијацама и што су сви радови финансирани искључиво из сопствених средстава предузећа, укупни финансијски расходи су мањи од планираних. Рационализација трошкова обезбеђења, чишћења пијаца, електричне енергије и воде, као и боља контрола и спречавање издавања локала и тезги у подзакуп, додатно су утицали на постизање доброг финансијског резултата.

Стратегија менаџмента Градских пијаца је потпуна транспарентност и стварање могућности да заинтересована лица закупе тезге на најатрактивнијим позицијама на београдским пијацама. На недавно одржаној лицитацији излизитирано је од 470.000,00 динара до 810.000,00 динара за тезге у првом реду на пијаци „Каленић“, што је несумљиво утицало на повећање прихода предузећа.

Свесни да једном када се преуреде пијаце, приходи неће донети само бенефите продавцима већ и целом комшилуку и граду, менаџмент Градских пијаце ће наставити тренд успешног пословања, те ће се остварена новчана средства и у наредном периоду улагати у адаптацију и рестаурацију београдских пијаца.