Јавне набавке
02.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 44110000 - Грађевински и зидарски материјал - JНМВ 07/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.52 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1420967 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 07/17 на порталу јавних набавки града Београда

02.03.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 31700000- Електро материјал за техничко одржавање -ЈНМВ 06/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (1417408 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда број 1 (0.64 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1339848 PDF)

Обавештење о закњученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 06/17 на порталу јавних набавки града Београда

23.02.2017.

Поступак набавке мале вредности - ОРН: 44316400 Браварски материјал - JNMV 03/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (1263453 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (2520803 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1145697 PDF)

Одлука о додели уговора (1815018 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Одлука о измени уговора (0.63 MB PDF)

Линк ЈНМВ 03/17 на порталу јавних набавки града Београда

23.02.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 45223300 Изградња система за контролу и наплату места за возила на пијаци Земун – ЈНМB 4/17.

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.85 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (2937825 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 (0.56 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1777757 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 04/17 на порталу јавних набавки града Београда

20.02.2017.

Јавна набавка - Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама - ОРН:45213100 - Отворен поступак - 3/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (1419253 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (3166124 PDF)

Одлука о додели уговора (1661511 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Одлука о измени уговора (0.47 MB PDF)

Линк ОП 3/17 на порталу јавних набавки града Београда