Јавне набавке
29.12.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга одржавања рачунарске опреме и ИП телефоније - ОРН:72212900 ЈНМB 24/16.

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.44 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1342830 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ЈНМВ 24/16 на порталу јавних набавки града Београда

16.12.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга ангажовања пројектног бироа - ОРН:71242000 ЈНМB 20/16.

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.42 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1493905 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 20/16 на порталу јавних набавки града Београда

15.12.2016.

Јавна набавка - Израда пројекта за добиjање грађевинске дозволе и пројекта за извођење пијаце Сењак - ОРН 71242000 - OП 07/16 Отворен поступак

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.93 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1688209 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ОП 7/16 на порталу јавних набавки града Београда

13.12.2016.

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Санација пијачног платоа Земун (0.59 MB PDF)

Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама (0.51 MB PDF)

Стручни надзор по пијацама (0.51 MB PDF)

10.11.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка контерјнера и канти - ОРН: 44613700 ЈНМB19/16.

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.42 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.57 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА (0.04 MB PDF)

Линк OP 19/16 на порталу јавних набавки града Београда