Јавне набавке
05.10.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН:18110000 Радна униформа и радна обућа - - JНMВ 19/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.46 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1601541 PDF)

Обавештење о залљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 19/17 на порталу јавних набавки града Београда

12.09.2017.

Jавна набавка - Хигијенско одржавање млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме - ОРН 90900000 - Отворени поступак - 10/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1534558 PDF)

INVITATION TO TENDER (0.04 MB PDF)

Позив за подношење понуда измена 1 (0.04 MB PDF)

REQUEST FOR PROPOSAL - Amendment 1. (0.04 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (2628686 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (2164778 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 2 (7900523 PDF)

Одговори на питања број 2 (5376546 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 3 (2794466 PDF)

Одговори на питања број 3 (2305531 PDF)

Одлука о додели уговора (0.75 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Одлука о обустави поступка (0.97 MB PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.04 MB PDF)

Линк ОП 10/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

17.08.2017.

Jавна набавка - Возило за одношење смећа - ОРН 34144510 - Отворени поступак - 09/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (0.53 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (3369336 PDF)

Одлука о додели уговора (2082026 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП8/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

10.08.2017.

Jавна набавка - Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа - ОРН: 45233222 - Отворени поступак - 08/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1126100 PDF)

Одговори на питања (0.52 MB PDF)

Обавештење о продужутку рока за подношење понуда (0.54 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (3285501 PDF)

Одлука о додели уговора (1601419 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ОП8/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

08.08.2017.

Jавна набавка - Модуларни инверзни газебо са уградњом - ОРН 39295100;39522130 - Отворени поступак - 07/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1324960 PDF)

Одговори на питања (0.55 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1438102 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП5/17 на порталу јавних набавки фрада Београда