Јавне набавке
17.08.2017.

Jавна набавка - Возило за одношење смећа - ОРН 34144510 - Отворени поступак - 09/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (0.53 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (3369336 PDF)

Одлука о додели уговора (2082026 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП8/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

10.08.2017.

Jавна набавка - Асфалтирање и бетонирање мањих површина и крпљење рупа - ОРН: 45233222 - Отворени поступак - 08/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1126100 PDF)

Одговори на питања (0.52 MB PDF)

Обавештење о продужутку рока за подношење понуда (0.54 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (3285501 PDF)

Одлука о додели уговора (1601419 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ОП8/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

08.08.2017.

Jавна набавка - Модуларни инверзни газебо са уградњом - ОРН 39295100;39522130 - Отворени поступак - 07/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1324960 PDF)

Одговори на питања (0.55 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1438102 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП5/17 на порталу јавних набавки фрада Београда

03.08.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра ОРН 39370000. Водоводни материјал - JНMВ 18/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1590194 PDF)

Одлука о додели уговора (1528114 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 18/17 на порталу јавних набавки града Београда

02.08.2017.

Јавна набавка - Услуга израде геодетских подлога и геотехничких и геомеханичких елабората - ОРН 71332000 - Отворени поступак - 6/17

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.91 MB PDF)

Измена конкурсне документације (0.52 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 2 (1999395 PDF)

Одговори на питања број 1 (1298797 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације (2151701 PDF)

Одговори на питања број 2 (2608606 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 4 (6139087 PDF)

Одговори на питања број 3 (3817980 PDF)

Одговори на питања број 4 (0.72 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1471119 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ОП5/17 на порталу јавних набавки фрада Београда