Јавне набавке
21.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности Услуга штампе - ОРН 79810000 – JНMВ 15/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.07 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.34 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.1 MB PDF)

Линк ЈНМВ 15/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Јавна набавка - Услуга процене непокретне имовине ЈКП „Градске пијаце“ Београд - ОРН 71319000 - Отворени поступак - 15/18

Позив за подношење понуда (0.34 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1314064 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1.06 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.36 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 (0.23 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.56 MB PDF)

Линк OP 15/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 18110000 - Лична заштитна опрема – JНMВ 16/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1198132 PDF)

Одлукa о додели уговора (0.39 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 16/18 на порталу јавних набавки града Београда

12.12.2018.

Јавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворени поступак - 10/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1614511 PDF)

Одлукa о додели уговора (0.37 MB PDF)

Линк OP 10/18 на порталу јавних набавки града Београда

19.11.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 03/18 - Канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору (0.18 MB PDF)

Линк ЦН 3/18 на порталу јавних набавки града Београда