Јавне набавке
17.08.2016.

Јавна набавка - Пројектовање и изградња пијаце Палилула, ОРН 71242000; 45213142 - ОП 04/16 Отворени поступак

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Позив за подношење понуда Енглески (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1200635 PDF)

Одговори на питања (1202984 PDF)

Одговори на питања понуђача број 2 (1059913 PDF)

Обавештење о продужетку рока (0.19 MB PDF)

Обавештење о измени број 1 (0.21 MB PDF)

Конкурсна документација измена (1200856 PDF)

Обавештење о продужетку рока (0.19 MB PDF)

Одговори на питања (2693441 PDF)

Одговори на питања 4 (0.64 MB PDF)

Одлука о додели уговора (3376143 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк OP 4/16 на порталу јавних набавки града Београда

11.08.2016.

Јавна набавка - Извођење радова на наткривању и проширењу пијаца са претходном израдом пројеката за наткривање и проширења пијаца - ОРН 45261210 и 71242000 обликована у три партије - ОП 03/16 Отворени поступак

Позив за подношење понуда (0.05 MB PDF)

Конкурсна документација (1275165 PDF)

Одговори на питања (1202984 PDF)

Одлука о додели уговора (1596365 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.22 MB PDF)

Линк OP 3/16 на порталу јавних набавки града Београда

18.07.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности – Браварски материјал – шифра ОРН 44316400 ЈНМВ 17/16

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.53 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (7785819 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.47 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1966130 PDF)

Одлука о додели уговора (1733715 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.06 MB PDF)

Линк ЈНМВ 17/16 на порталу јавних набавки града Београда

07.07.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга репрограмирања и надоградње софтверског и хардверског систем за наплату места за возила на пијаци Зелени венац – шифра ОРН 72267000 ЈНМВ 16/16

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.46 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (2661673 PDF)

Одлука о додели уговора (1378088 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.06 MB PDF)

Линк ЈНМВ 16/16 на порталу јавних набавки града Београда

07.07.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - шифра – ОРН 39295100 Опрема за заштиту од сунца ЈНМВ 12/16

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.55 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1298494 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 12/16 на порталу јавних набавки града Београда