Јавне набавке
24.05.2017.

ПРЕТХОДНO ОБАВЕШТЕЊE

Услуга хигијенског одржавања млечних хала, пијачних платоа и пијачне опреме (745569 PDF)

04.05.2017.

Јавна набавка - Услуга изнајмљивања физичког обезбеђења пијаца - ОРН:79710000 - Отворен поступак - 4/17

Позив за подношење понуда (0.1 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1229831 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1225299 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације број 2 (2258029 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1144816 PDF)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (0.55 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 (0.58 MB PDF)

Одлука о додели уговора (5221311 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.05 MB PDF)

Линк ОП 4/17 на порталу јавних набавки града Београда

26.04.2017.

Поступак набавке мале вредности: ОРН 44613700 - Набавка контејнера и канти - JNMV 13/17

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.76 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1523944 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 13/17 на порталу јавних набавки града Београда

26.04.2017.

Поступак набавке мале вредности: ОРН 50730000 - Услуга хемијског дубинског сервиса расхладних витрина - JNMV 12/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.46 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1365052 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 12/17 на порталу јавних набавки града Београда

05.04.2017.

Поступак набавке мале вредности - ОРН 50730000 Одржавање расхладних система, чилера и вентилација по пијацама ЈНМВ 11/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.54 MB PDF)

Одлука о додели уговора (2218443 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 11/17 на порталу јавних набавки града Београда