Јавне набавке
10.11.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности - Електро материјал за техничко одржавање – ОРН 31700000 ЈНМB 22/16.

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.63 MB PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1518659 PDF)

Обавештење о продужетку рока (0.54 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.52 MB PDF)

Линк OP 22/16 на порталу јавних набавки града Београда

13.10.2016.

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Израда пројекта за добијaње грађевинске дозволе и пројекта за извођење пијаце Сењак (0.52 MB PDF)

26.08.2016.

Јавна набавка - Пијачне тезге - ОРН : 39151100 - OП 06/16 Отворен поступак

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1787162 PDF)

Одлукa о додели уговора (1537484 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк OP 6/16 на порталу јавних набавки града Београда

26.08.2016.

Јавна Набавка - Изградња система за контролу и наплату места за возила на пијаци Смедеревски ђерам ОРН: 45223300 ЈНМB18/16

Позив за подношење понуда (0.3 MB PDF)

Конкурсна документација (0.84 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1798585 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.06 MB PDF)

Линк ЈНМВ 18/16 на порталу јавних набавки града Београда

19.08.2016.

Јавна набавка - Асфалтирање мањих површина и крпљење рупа - ОРН: 45233222 - ОП 5/16. Отворен поступак

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1106376 PDF)

Одговори на питања (1202984 PDF)

Одлука о додели уговора (2142463 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк OP 5/16 на порталу јавних набавки града Београда