Јавне набавке
23.02.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 45223300 Изградња система за контролу и наплату места за возила на пијаци Земун – ЈНМB 4/17.

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.85 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (2937825 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 (0.56 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1777757 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.02 MB PDF)

Линк ЈНМВ 04/17 на порталу јавних набавки града Београда

20.02.2017.

Јавна набавка - Изградња нових и санација постојећих објеката по пијацама - ОРН:45213100 - Отворен поступак - 3/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (1419253 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (3166124 PDF)

Одлука о додели уговора (1661511 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ОП 3/17 на порталу јавних набавки града Београда

17.02.2017.

Јавна набавка - Стручни надзор по пијацама - ОРН:71247000 - Отворен поступак 02/17

Позив за подношење понуда (0.04 MB PDF)

Конкурсна документација (0.63 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (0.87 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (1123746 PDF)

Одлука о додели уговора (2148858 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ОП 2/17 на порталу јавних набавки града Београда

02.02.2017.

Поступак набавке мале вредности :ОРН 50114000 Услуга одржавања специјалних возила – смећара са резервним деловима ЈНМВ 01/17

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.55 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације (2418298 PDF)

Одговори на питања број1 (1115314 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1 (0.56 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1407098 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 01/17 на порталу јавних набавки града Београда

19.01.2017.

Поступак јавне набавке мале вредности – ОРН 66510000 Осигурање имовине и лица ЈНМВ : 23/16

Позив за подношење понуда (0.16 MB PDF)

Конкурсна документација (0.74 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1579256 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (2330615 PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.61 MB PDF)

Одлука о додели уговора (1279708 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.04 MB PDF)

Линк ЈНМВ 23/16 на порталу јавних набавки града Београда