Јавне набавке
28.02.2018.

Санација, адаптација и реконстукција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката - ОРН:45213100 -Отворен поступак - ОП 06/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

Конкурсна документација (3215852 PDF)

Одлукa о додели уговора (1595058 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк OP 06/18 на порталу јавних набавки града Београда

09.02.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 9092100, 9092300'- Услуга дезинсекције и дератизације – JНMВ 06/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.96 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.37 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1110543 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 06/18 на порталу јавних набавки града Београда

06.02.2018.

Jавна набавка -Санација, адаптација и реконстукција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката - ОРН:45213100 -Отворен поступак - ОП 3/18

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

Конкурсна документација (1858801 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број1 (0.66 MB PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.14 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.12 MB PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 2 (0.66 MB PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда број 2 (0.14 MB PDF)

Одговори на питања број 2 (0.14 MB PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (1518035 PDF)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ (0.11 MB PDF)

Линк OP 03/18 на порталу јавних набавки града Београда

02.02.2018.

Jавна набавка - Грађевински и зидарски материјал - ОРН: 44110000 - Отворени поступак - ОП 4/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (1376746 PDF)

Обавештење о измени конкурсне документације број 1 (1377402 PDF)

Одлукa о додели уговора (1.05 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк OP 04/17 на порталу јавних набавки града Београда

26.01.2018.

Централна јавна набавка ЦН 01/17. Погонска горива за моторна возила

Обавештење о закљученом уговору (0.03 MB PDF)

Линк ЦН 1/17 на порталу јавних набавки града Београда