Јавне набавке
24.08.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 01/18 "Microsoft licence"

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЦН 1/18 на порталу јавних набавки града Београда

26.06.2018.

Јавна набавка - Браварски материјал - ОРН 44316400 - Отворени поступак - 9/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1722720 PDF)

Одлукa о обустави поступка јавне набавке (0.56 MB PDF)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (0.26 MB PDF)

Линк OP 09/18 на порталу јавних набавки града Београда

07.06.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 31625200, 35111500 - Стабилни систем за гашење и дојаву пожара у трафо станици и помоћној просторији за дизел агрегат на пијаци Зелени венац – JНMВ 05/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1307424 PDF)

Одлукa о додели уговора (0.96 MB PDF)

Линк ЈНМВ 05/18 на порталу јавних набавки града Београда

11.05.2018.

Јавна набавка - Услуга изнајмљивања физичког и техничког обезбеђења пијаца - ОРН 79710000 - Отворен поступак - 5/18

Позив за подношење понуда (0.12 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (3293181 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1.03 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (1461096 PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 2 (0.9 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (2141120 PDF)

Линк OP 05/18 на порталу јавних набавки града Београда

10.05.2018.

Предходна Обавештења

Додатна опрема за пијацу Палилула са уградњом (0.45 MB PDF)