Јавне набавке
26.04.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 30160000, 30192350, 39235000 - Потрошни материјал за системе наплате простора за возила по пијацама – JНMВ 08/18

Позив за подношење понуда (0.51 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (0.96 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1.03 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 08/18 на порталу јавних набавки града Београда

15.03.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50730000 - Услуга одржавања расхладних витрина – JНMВ 07/18

Позив за подношење понуда (0.35 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.22 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1613343 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 07/18 на порталу јавних набавки града Београда

01.03.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50114000 - Услуга одржавања специјалних возила – смећара са резервним деловима – JНMВ 04/18

Позив за подношење понуда (0.51 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1222673 PDF)

Одлукa о додели уговора (1.07 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 04/18 на порталу јавних набавки града Београда

28.02.2018.

Санација, адаптација и реконстукција постојећих и постављање нових привремених монтажних објеката - ОРН:45213100 -Отворен поступак - ОП 06/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

Конкурсна документација (3215852 PDF)

Одлукa о додели уговора (1595058 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк OP 06/18 на порталу јавних набавки града Београда

09.02.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 9092100, 9092300'- Услуга дезинсекције и дератизације – JНMВ 06/18

Позив за подношење понуда (0.36 MB PDF)

Конкурсна документација (0.96 MB PDF)

Одговори на питања број 1 (0.37 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (1110543 PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.07 MB PDF)

Линк ЈНМВ 06/18 на порталу јавних набавки града Београда