Јавне набавке
30.04.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања возила – ОРН 50110000 – JНMВ 04/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.18 MB PDF)

Линк ЈНМВ 04/19 на порталу јавних набавки града Београда

25.04.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Технички преглед објекта – ОРН 7130000 – JНMВ 06/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.09 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.18 MB PDF)

Линк ЈНМВ 06/19 на порталу јавних набавки града Београда

25.04.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга одржавања лифтова - ОРН 50750000 – JНMВ 01/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.21 MB PDF)

Линк ЈНМВ 01/19 на порталу јавних набавки града Београда

18.03.2019.

Предходна Обавештења

Активна и друга опрема за ентеријерско опремање пијаце Палилула (0.23 MB PDF)

05.03.2019.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуге маркетиншке агенције - ОРН: 79342000 – JНMВ 05/19

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.12 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.55 MB PDF)

Обавештење о закљученом уговору (0.17 MB PDF)

Линк ЈНМВ 05/19 на порталу јавних набавки града Београда