Јавне набавке
06.11.2018.

Јавна набавка - Услуга одржавања клима уређаја, чилера, централних вентилација и централних система по пијацама - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 14/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.27 MB PDF)

Линк OP 14/18 на порталу јавних набавки града Београда

06.11.2018.

Јавна набавка - Одржавање расхладних витрина - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 13/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.33 MB PDF)

Линк OP 13/18 на порталу јавних набавки града Београда

06.11.2018.

Јавна набавка - Хемијски дубински редован и вандредан сервис расхладних витрина - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 12/18

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.15 MB PDF)

Линк OP 12/18 на порталу јавних набавки града Београда

05.11.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 71242000 - Услуга ангажовања пројектног бироа – JНMВ 14/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1117463 PDF)

Линк ЈНМВ 14/18 на порталу јавних набавки града Београда

05.11.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - ОРН 50316000 - Превентивно и корективно одржавање система за аутоматску наплату места за возила и контролу возила по пијацама – JНMВ 13/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1258956 PDF)

Линк ЈНМВ 13/18 на порталу јавних набавки града Београда