Јавне набавке
15.01.2019.

Јавна набавка - Услуга изнајмљивања физичког обезбеђења пијаца са мобилним патролама - ОРН 79710000 - Отворени поступак - 01/19

Позив за подношење понуда (0.27 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1496574 PDF)

Линк OП 01/19 на порталу јавних набавки града Београда

11.01.2019.

Централизована јавна набавка ЦН 05/18 – Услуга мобилне телефоније

Обавештење о закљученом уговору (0.14 MB PDF)

Линк ЦН 5/18 на порталу јавних набавки града Београда

04.01.2019.

Јавна набавка - Одржавање свих расхладних уређаја, система и вентилација - ОРН 50730000 - Отворени поступак - 02/19

Позив за подношење понуда (0.08 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1861823 PDF)

Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (0.89 MB PDF)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (0.14 MB PDF)

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 1 (0.46 MB PDF)

Линк OП 02/19 на порталу јавних набавки града Београда

31.12.2018.

Поступак јавне набавке мале вредности - Услуга осигурања имовине и лица - ОРН 66510000 – JНMВ 18/18

Позив за подношење понуда (0.54 MB PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (1.06 MB PDF)

Одлукa о додели уговора (0.35 MB PDF)

Линк ЈНМВ 18/18 на порталу јавних набавки града Београда

28.12.2018.

Централизована јавна набавка ЦН 04/18 - Средства за одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору (0.28 MB PDF)

Линк ЦН 4/18 на порталу јавних набавки града Београда