Волонтерски центар

Активности...

Обука волонтера на тренинг радионицама

Волонтери који су строгом селекцијом изабрани из велике групе пријављених за учешће пролазе веома специфичне и до најситних детаља осмишљене едукације које се базирају на најсавременијим методама интерактивног рада

Поред саме обуке одабрани волонтери током реализације пројекта Волонтерски центар на огледним примерима, подпројектима, који су успешно реализовани, пролазе практичну обуку пројектног менаџера

Упознају се са нормативним актима Предузећа и са уредбама и прописима које доносе министарства чији су ресори везани или се на било који начин дотичу са делатношћу и радом Предузећа

Упознавање са радом пијаца

Волонтери су 4 дана у недељи, 6 сати дневно присутни на пијацама. У директном контакту са закупцима, односно пољопривредним произвођачима имају прилику да се упознају са проблемима и реалним стањем српске пољопривреде, док закупци имају прилику да сазнају актуелне мере подршке Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, савремене мере за унапређење пољопривредне производње и процедуре закупа пијачних капацитета, као и многе друге корисне савете и информације.


Планирање подпројеката и њихова реализација

Волонтери у интерактивним тренинг радионицама, уз брижљиви надзор руководства пројекта, дефинишу подпројекте, састављају акционе планове, одређују рокове реализације и сами их реализују.


Посета семинара о унапређењима пољопривредне производње

Волонтери – апсолвенти Пољопривредног факултета и Факултета ветеринарске медицине већ стечено знање на својим факултетима оплемењују и осавремењују их посетама семинарима из области пољопривреде, где имају прилику да сазнају најсавременије методе стакленичке производње, агро- и помотехничке мере неопходне за максимизирање приноса, као и остваривање нових контаката са својим колегама широм Србије.


Посета манифестација из области пољопривреде

Одавно се зна да теорија и пракса имају добар ефекат једино ако се повежу, тако наши волонтери имају бројне прилике, при посетама сајмова и манифестација који се тичу пољопривредне производње, да се упознају са реалним проблемима и њиховим решењима од људи који су у примарној производњи, да размене искуства и нова сазнања