Извештаји

2016

Izvestaj o realizaciji programa poslovanja za IV k (19137229 PDF)

2015

Одлука о усвајању финансијских извештаја (338062 PDF)

Извештај независног ревизора (10538312 PDF)

Финансијски извештаји (3902679 PDF)

Бруто биланс (167133 PDF)

Напомене уз финансијскe извештајe (199964 PDF)

2014

Бруто биланс (173927 PDF)

Напомене уз финансијскe извештајe (691305 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (396901 PDF)

Извештај независног ревизора (911116 PDF)

Финансијски извештаји (748316 PDF)

2013

Финансијски извештаји (197956 PDF)

Извештај независног ревизора (911116 PDF)

Бруто биланс (169020 PDF)

Напомене уз финансијскe извештајe (248293 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (367475 PDF)

2012

Финансијски извештаји (195866 PDF)

Извештај независног ревизора (1048394 PDF)

Бруто биланс (163201 PDF)

Напомене уз финансијскe извештајe (482964 PDF)

Одлука оусвајању финансијских извештаја (430437 PDF)

2011

Финансијски извештаји (190364 PDF)

Извештај независног ревизора (1454907 PDF)

Бруто биланс (167879 PDF)

Напомене уз финансијске извештаје (343490 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (430437 PDF)

2010

Финансијски извештаји (11293853 PDF)

Извештај независног ревизора (830168 PDF)

Бруто биланс (169033 PDF)

Напомене уз финансијске извештаје (349274 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (512289 PDF)

2009

Финансијски извештаји (9609597 PDF)

Извештај независног ревизора (1185695 PDF)

Бруто биланс (165983 PDF)

Напомене уз финансијске извештаје (291686 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (571075 PDF)

2008

Финансијски извештаји (10956902 PDF)

Извештај независног ревизора (1259197 PDF)

Бруто биланс (158686 PDF)

Напомене уз финансијске извештаје (219178 PDF)

Одлука о усвајању финансијских извештаја (456278 PDF)